آیا نسبت به انجام این عملیات اطمینان دارید؟

تخلیه و جابجایی ساکنین خوابگاه شهید رضایی و اسکان موقت در خوابگاه شادمان

شنبه، 3 تير 1396

اطلاعیه 11: پیرو اعلام قبلی مبنی بر شروع تعمیرات اساسی خوابگاه و لزوم جابجایی ساکنین به اطلاع می رساند اسکان موقت همکاران امریه در خوابگاه شادمان صورت می پذیرد.

پیرو اعلام قبلی مبنی بر شروع تعمیرات اساسی خوابگاه و لزوم جابجایی ساکنین به اطلاع می رساند اسکان موقت همکاران امریه در خوابگاه شادمان در قالب لیست های ذیل صورت می پذیرد.
3 لیست 4 نفره و 2 لیست 6 نفره
همکاران امریه می بایست تا تاریخ 96/04/07 نسبت به دریافت فرم لیست گیری، تکمیل و عودت آن به دفتر سرپرستی خوابگاه اقدام نمایند و همچنین در تاریخ 96/04/15 نسبت به تخلیه و انتقال کامل وسایل به خوابگاه مذکور اقدام نمایند.
(جهت مساعدت در جابجایی وسایل، از ساعت 8:30 الی 15 روز 15 تیرماه، یک دستگاه وانت پیش بینی شده است.)
سایر ساکنین متقاضی اسکان در ترم تابستان جهت ارائه درخواست تا تاریخ 96/04/07 به دفتر خدمات دانشجویی مراجعه نمایند.

دریافت اطلاعیه