آیا نسبت به انجام این عملیات اطمینان دارید؟

مجوز تردد ترم تابستان 96

چهارشنبه، 14 تير 1396

اطلاعیه 14: از تاریخ 96/04/18 تردد به خوابگاه تنها از طریق ارایه کارت تردد ویژه ترم تابستان 96 امکان پذیر می باشد.

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به آغاز ترم تابستان، از تاریخ 96/04/18 تردد به خوابگاه تنها از طریق ارایه کارت تردد ویژه ترم تابستان 96 (قابل دریافت از دفتر سرپرستی خوابگاه) امکان پذیر می باشد.
لازم به ذکر است از تاریخ مذکور، دفتر انتظامات خوابگاه از پذیرش دانشجویان فاقد کارت مذکور، معذور است.

 

دریافت اطلاعیه