آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

دقت لازم به منظور جلوگیری از ریختن اشیاء و پساب نظافت بالکن ها به خیابان

سه‌شنبه، 10 بهمن 1396

اطلاعیه 37: قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه های شادمان، شهید وزوایی و شهید حیدرتاش

با توجه به مشرف بودن بالکن ها به خیابان ها و پیاده روهای اطراف خوابگاه و تردد عابرین از مسیر زیر بالکن ها، مقتضی است هنگام نظافت و استفاده از بالکن ها دقت لازم به منظور جلوگیری از ریختن اشیاء و پساب نظافت، بعمل آید. 

 

فایل اطلاعیه