آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی 98 و ماقبل

دوشنبه، 23 خرداد 1401

پیرو اعلام قبلی به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ورودی 98 و ماقبل که خوابگاهی بوده و در این ترم واحد درسی دارند و امتحانات آنان از ابتدای تیر ماه می باشد، می رساند: با توجه به آماده سازی و تجهیز اتاقها، تخصیص خوابگاه روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 و امکان اسکان از روز دوشنبه مورخ 1401/03/30 فراهم می باشد. دانشجویانی که به آنان خوابگاه تخصیص یافته است و تمایل به حضور زودتر از موعد اعلام شده را دارند، در صورت داشتن میزبان می توانند بدون پرداخت هزینه بصورت موقت تا زمان اسکان اعلام شده، میهمان گردند.