آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

مراجعه به خوابگاه جهت دریافت وسایل باقی‌مانده

دوشنبه، 6 تير 1401

دانشجویان گرامی می‌بایست جهت تخلیه وسایل باقی‌مانده در فضاهای عمومی خوابگاه‌ها از تاریخ 1401/04/06 لغایت 1401/04/31 از ساعت 8:30 تا ساعت 22 به سرپرست خوابگاه/ مسئول شب/مسئول سوله ورزشی مراجعه نمایند.

با توجه به برگزاری امتحانات به صورت حضوری و اسکان دانشجویان برای ایام امتحانات، ترم تابستان و سال تحصیلی آینده، لازم است فضاهای عمومی و سالن ورزشی که برای نگهداری لوازم باقی‌مانده دانشجویان در ایام کرونا در نظر گرفته شده بود تخلیه گردد. لذا از دانشجویان گرامی تقاضا می‌گردد از مورخ 1401/04/06 لغایت 1401/04/31 از ساعت8:30 تا ساعت 22 به غیر از ایام تعطیل، جهت تحویل گرفتن وسایل، به سرپرست خوابگاه / مسئول شب / مسئول سوله ورزشی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است تاریخ اعلام شده غیر قابل تمدید می‌باشد و در صورت عدم مراجعه، خوابگاه هیچ‌گونه مسئولیتی در مورد وسایل باقی‌مانده نخواهد داشت. 

 

فایل اطلاعیه