آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

تمدید امکان رزرو غذا تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1402/07/01

شنبه، 1 مهر 1402

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند باتوجه به عدم رزرو تعدادی از دانشجویان ورودی جدید، امکان رزرو غذا تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1402/07/01 برای کلیه دانشجویان تمدید گردید.