آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

برقراری سرویس ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن خوابگاه‌های طرشت 2 و شهید شوریده

دوشنبه، 22 آبان 1402

اطلاعیه 26: به منظور مساعدت با دانشجویان محترم، از روز دو‌شنبه 1402/08/22 یک دستگاه سرویس مینی بوس در طول ایام هفته، روزهای شنبه تا چهارشنبه به غیر از ایام تعطیل تا زمان امتحانات به شرح ذیل برقرار می باشد.

به منظور مساعدت با دانشجویان محترم، از روز دو‌شنبه 1402/08/22 یک دستگاه سرویس مینی بوس در طول ایام هفته، روزهای شنبه تا چهارشنبه به غیر از ایام تعطیل تا زمان امتحانات به شرح ذیل برقرار می باشد.

ساعت حرکت از جلوی سالن جباری: 18:00 الی 21:30 به فاصله هر نیم ساعت یکبار از دانشگاه به خوابگاه‌های طرشت 2 و شهید شوریده و بالعکس.

ساعت سرویس در ایام امتحانات متعاقباً اعلام می گردد.

توصیه می شود دانشجویان گرامی جهت امنیت و آسایش بیشتر از سرویس فوق استفاده نمایند و در صورت عدم استفاده از سرویس، در مسیر تردد از دانشگاه به خوابگاه و بالعکس، در صورت مواجهه با هرگونه مزاحمت، موضوع را به دفتر سرپرستی خوابگاه گزارش نمایند.

 

                        فایل اطلاعیه