آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

تغییر ساعت ورود دختران به خوابگاه

سه‌شنبه، 23 آبان 1402

اطلاعیه 27: پیرو مصوبه هیئت رئیسه محترم دانشگاه،‌ دانشجویان دختر می‌توانند حداکثر تا ساعت 21:30 به خوابگاه مراجعه نمایند.

پیرو مصوبه هیئت رئیسه محترم دانشگاه،‌ دانشجویان دختر می‌توانند حداکثر تا ساعت 21:30 به خوابگاه مراجعه نمایند. جهت بازگشت پس از ساعت منع تردد، لازم است خانواده، با دفتر نظارت هماهنگی نماید. درصورت حضور در دانشگاه، کلاس‌های آموزشی و اشتغال به کار، دانشجو ملزم به ارائه مجوز تأیید شده، از سوی اداره امور خوابگاه‌ها می‌باشد. عدم هماهنگی جهت تأخیر، تخلف از قوانین خوابگاه محسوب می­ گردد.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       فایل اطلاعیه