آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

گزارش لیست‌گیری و اسکان دانشجویان ورودی جدید سال 1402 مقطع کارشناسی

یکشنبه، 30 مهر 1402

با توجه به اطلاع رسانی‌های قبلی، در روز پنجشنبه مورخ 1402/7/20 مراحل لیست گیری و اسکان دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 1402 در خوابگاه‌های شهید سلیمانی (پسران)، شهید احمدی روشن (پسران) و طرشت 2 (دختران) انجام شد. 

 مراحل لیست‌گیری و اسکان دانشجویان کارشناسی ورودی 1402 در روز پنج شنبه مورخ 1402/7/20 از ساعت 14 الی 19، با حضور اکثر دانشجويان واجد شرایط اسکان، تعدادي از والدين و آقایان مهندس سیه‌بازی (مدیر محترم امور دانشجویی)، سلطانی‌پویا (رئیس اداره امور خوابگاه‌ها) و فرهمندی‌فر (معاون اداره امور خوابگاه‌ها) در نمازخانه خوابگاه شهید سلیمانی (پسران)، نمازخانه خوابگاه طرشت 2 (دختران) و سالن فوتسال شهید احمدی (پسران) روشن انجام شد. 
       برنامه ليست‌گيری خوابگاه طرشت 2 در ساعت 14:30 با حضور 133 دانشجوی ورودی جدید به همراه خانواده‌ها برگزار گردید. در ابتدا با ارائه توضيحات جناب آقاي سلطاني‌پویا رئیس اداره امور خوابگاه‌ها در ارتباط با اقدامات انجام گرفته در بازسازی و تعمیرات خوابگاه‌ها، توضيح کلی در مورد رعایت قوانين و مقررات سكونت و مسائل بهداشتي در خوابگاه و توجه به نکات امنیتی جهت تردد از خوابگاه به دانشگاه و بالعکس آغاز گردید و پس از آن سرکار خانم دارابی سرپرست خوابگاه طرشت 2 توضيحات مبسوطي در مورد قوانين و مقررات خوابگاه ارائه نموده و آقای مهندس سیه بازی نیز به معرفی سامانه شاخص پرداختند.  پس از آن جناب آقای سلطانی پویا به خوابگاه شهید سلیمانی و شهید احمدی روشن مراجعه نموده و همین توضیحات را برای دانشجویان این خوابگاه‌ها نیز ارائه نمودند، در ادامه سرپرستان خوابگاه‌های مذکور،‌ توضيحات مبسوط‌تری در مورد رعایت قوانين و مقررات، شرایط خوابگاه و نحوه لیست‌گیری و انتخاب هم اتاقی و ... ارائه نموده و سپس كارشناس بهداشت خوابگاه‌های شهید سلیمانی و شهید احمدی روشن، نيز در مورد نکات بهداشتي  توضيحات بیشتری ارائه نمودند، پس از آن مسئولین محترم شب در خوابگاه‌های پسران و دبیر طرح پشتیبان نیز شرح وظایف و مسئولیت خود را در خوابگاه به طور خلاصه بیان کردند. 

خوابگاه طرشت 2

خوابگاه شهید سلیمانی 

 

 

خوابگاه شهید احمدی روشن