آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

گزارش برگزاری پنجمین جشنواره بازی های بومی و محلی آبان 1402

یکشنبه، 12 آذر 1402

در خوابگاه‌های پسران شهید سلیمانی و دختران طرشت 2 ( از تاریخ 1402/08/28 لغایت 1402/08/30)

پنجمین جشنواره بازی‌های بومی و محلی خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی شریف در منطقه یک و دو از تاریخ 1402/08/28 لغایت 1402/08/30 با شرکت 181 نفر در خوابگاه پسران شهید سلیمانی و 111 نفر در خوابگاه دختران طرشت 2 برگزار و به نفرات اول تا سوم هر مسابقه حکم قهرمانی اعطا و جوایز نقدی واریز خواهد شد و به تمامی شرکت کنندگان در مسابقه‌ها سیم کارت رایگان اعتباری همراه اول و افتتاح حساب بانک تجارت با موجودی 500.000 ریال تعلق گرفت. 

مسابقه حلقه زنی خوابگاه دختران طرشت 2 (1402/08/28)

                                                        نفرات برتر مسابقه حلقه زنی:
                                                        نفر اول: خانم صبا شکور (خوابگاه طرشت 2)
                                                        نفر دوم: خانم سحر رزاقی (خوابگاه شهید شوریده)
                                                        نفر سوم: خانم پریسا هاشمی (خوابگاه شهید شوریده)

 

مسابقه فوتبال دستی خوابگاه دختران طرشت 2 (1402/08/28)

                                                            نفرات برتر مسابقه فوتبال دستی:
                                                            تیم اول: خانم ها ساینا کاشانی و مهسا سرسنگی (خوابگاه طرشت 2)
                                                            تیم دوم: خانم ها فاطمه مارانی و ساینا آقاجانی (خوابگاه طرشت 2)
                                                            تیم سوم: خانم ها فاطمه شعبانی و فهیمه رحیمی (خوابگاه طرشت 2)

 

مسابقه طناب زنی خوابگاه دختران طرشت 2 (1402/08/29)

                                                       نفرات برتر مسابقه طناب زنی:
                                                       نفر اول: خانم نادیا خزائی (خوابگاه طرشت 2)
                                                       نفر دوم: خانم شهلا آذرکردار (خوابگاه طرشت 2)
                                                       نفر سوم: خانم آوا مال امیر (خوابگاه طرشت 2)

 

مسابقه داژبال (وسطی) خوابگاه دختران طرشت 2 (1402/08/30)

                                                     نفرات برتر مسابقه داژبال (وسطی):
                                                     تیم اول: خانم‌ها خدیجه علی مراد لو، کوکب گلنارکار، ثریا میرزائی (خوابگاه طرشت 2)

                                                      و پریسا هاشمی (خوابگاه شهید شوریده)
                                                     تیم دوم: خانم‌ها سیده حنانه غائبی، سارا عادلی، سحر رزاقی و سحر میر صفائی (خوابگاه شهید شوریده)
                                                     تیم سوم: خانم‌ها اسرا سعادت، هستی شامی فرد ، سنا والی و ساینا کاشانی (خوابگاه طرشت 2)

 

مسابقه دارت خوابگاه دختران طرشت 2 (1402/08/29)

                                                        نفرات برتر مسابقه دارت:
                                                        نفر اول:
خانم فاطمه شعبانی (خوابگاه طرشت 2)
                                                        نفر دوم: خانم غزل ستاریان (خوابگاه شهید شوریده)
                                                        نفر سوم: خانم سمانه کیانی (خوابگاه شهید شوریده)

 

مسابقه طناب کشی خوابگاه دختران طرشت 2 (1402/08/30)

                                                      نفرات برتر مسابقه طناب کشی:
                                                      تیم اول: خانم‌ها اسرا سعادت، یلدا کریمی، هستی شامی فرد، سنا والی، ساینا کاشانی و شقایق آشتا

                                                      (خوابگاه طرشت 2)
                                                      تیم دوم: خانم‌ها نگین محترم، فاطمه عظیمی، زهره کریمی، مهسا صابریان، پرگل ذاکر و یاسمن زلفی

                                                       (خوابگاه طرشت 2)
                                                      تیم سوم: خانم‌ها سارا معینی، نازنین سکینه علیخانی، فاطمه روستا، مبینا سادات سید حسینی و 

                                                       فاطمه رمضان برسی (خوابگاه طرشت 2) و   سحر میرصفائی(خوابگاه شهید شوریده)

 

مسابقه دارت در خوابگاه پسران شهید سلیمانی (1402/08/28)

                                                           نفرات برتر مسابقه دارت :
                                                           نفر اول: آقایان مهدی باقری نیا (خوابگاه شهید سلیمانی)
                                                           نفر دوم: آقایان مهدی قریشی (خوابگاه شهید سلیمانی)
                                                           نفر سوم: آقایان امیر حسین عوض زاده (خوابگاه شهید سلیمانی)
 

مسابقه داژبال (وسطی) در خوابگاه پسران شهید سلیمانی (1402/08/28)

                                                        نفرات برتر مسابقه داژبال (وسطی):
                                                        تیم اول:
آقایان محمد مهدی حیدری نسب، علی یاوری، محمد کمالی زاد، ابوالفضل مروتی شریف آبادی

                                                        (خوابگاه شهید سلیمانی)
                                                        تیم دوم: آقایان علی میرزائی سقزچی، محمد مددی، نوید بهنودی و ارشیا اباذری

                                                         (خوابگاه شهید سلیمانی)
                                                         تیم سوم: آقایان عادل شعبانی فر، عارف شعبانی فر و سید مهدی قریشی (خوابگاه شهید سلیمانی) و

                                                          محمد عباسی (خوابگاه آزادی)

 

مسابقه فوتبال دستی در خوابگاه پسران شهید سلیمانی (1402/08/29)

                                                           نفرات برتر مسابقه فوتبال دستی: 
                                                           تیم اول:
آقایان محمدرضا عابدی و امیر حسین کلیچ (خوابگاه شهید سلیمانی)
                                                           تیم دوم: آقایان رضا مختاری و محمد بذر افشان (خوابگاه شهید سلیمانی)
                                                           تیم سوم: آقایان سید ابوالفضل مرتضوی و شایان میمنت (خوابگاه شهید سلیمانی) 

 

مسابقه طناب کشی در خوابگاه پسران شهید سلیمانی (1402/08/29)

                                                           نفرات برتر مسابقه طناب کشی: 
                                                           تیم اول: آقایان ابوالفضل عسگری، رضا درخشانی پور، هومن درخشی، امیرحسین فیضی، حمیدرضا مسعودنیا و

                                                            آریا مهدی پور (خوابگاه شهید سلیمانی)
                                                            تیم دوم: آقایان حنان حسینی، محمد اصلان نیا، علیرضا قربانی، امیررضا حسینی، مهرداد محقق و

                                                             علیرضا سلیمیان (خوابگاه شهید سلیمانی)
                                                            تیم سوم: آقایان پارسا ایمانی، محمد کمالی زاد، ابوالفضل مروتی، علیرضا باقری، محمد نعمت الهی و

                                                             حسین هاشمی (خوابگاه شهید سلیمانی) 

 

مسابقه هفت سنگ در خوابگاه پسران شهید سلیمانی (1402/08/30)

                                                             نفرات برتر مسابقه هفت سنگ: 
                                                             تیم اول: آقایان عارف غلامی، محمد کمالی زاد، ابوالفضل مروتی و محمد امین خیری (خوابگاه شهید سلیمانی)
                                                             تیم دوم: آقایان امیر محمد رحیمی، محمد مهدی رشیدی، علی شریعت نژاد و رضا رشوند

                                                             (خوابگاه شهید سلیمانی)
                                                             تیم سوم: آقایان آرش کری وند، طاها ابراهیمی، نوید بهنودی و سید محمد احمدی شیخ شبانی

                                                              (خوابگاه شهید سلیمانی) 

 

مسابقه طناب زنی در خوابگاه پسران شهید سلیمانی (1402/08/30)

                                                       نفرات برتر مسابقه طناب زنی :
                                                       نفر اول: آقایان علی روحی پور (خوابگاه شهید سلیمانی)
                                                       نفر دوم: آقایان محمد مهدی رشیدی (خوابگاه شهید سلیمانی)
                                                       نفر سوم: آقایان محمد صادق منجمی (خوابگاه شهید سلیمانی)