آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

برقراری سرویس ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن خوابگاه‌های طرشت 2 و شهید شوریده

چهارشنبه، 25 بهمن 1402

اطلاعیه 29: پیرو اطلاعیه 26 به منظور مساعدت با دانشجویان محترم، بعد از ایام امتحانات، یک دستگاه سرویس مینی بوس در طول ایام هفته، روزهای شنبه تا چهارشنبه به غیر از ایام تعطیل تا پایان سال به شرح اطلاعیه پیوست برقرار می باشد.

پیرو اطلاعیه 26 به منظور مساعدت با دانشجویان محترم، بعد از ایام امتحانات، یک دستگاه سرویس مینی بوس در طول ایام هفته، روزهای شنبه تا چهارشنبه به غیر از ایام تعطیل تا پایان سال به شرح ذیل برقرار می باشد.
•    ساعت حرکت از جلوی سالن جباری: 18:00 الی21:30 به فاصله هر نیم ساعت یکبار از دانشگاه به خوابگاه‌های طرشت 2 و شهید شوریده و بالعکس.
توصیه می شود دانشجویان گرامی جهت امنیت و آسایش بیشتر از سرویس فوق استفاده نمایند و در صورت عدم استفاده از سرویس، در مسیر تردد از دانشگاه به خوابگاه و بالعکس، در صورت مواجهه با هرگونه مزاحمت، موضوع را به دفتر سرپرستی خوابگاه گزارش نمایند.
 

فایل اطلاعیه