آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

درخواست اقامت و پرداخت اجاره بهاء نیمسال دوم 03-1402 در سامانه صندوق رفاه دانشجویان

پنجشنبه، 26 بهمن 1402

اطلاعیه 30: با عنایت به راه‌اندازی سامانه یکپارچه خدمات رفاهی دانشجویان به آدرس http://refah.swf.ir، تمامی دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری ورودی 1399 تاکنون، و مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1401 تاکنون، لازم است جهت ثبت نام خوابگاه ترم جاری و پرداخت اجاره بهاء و بدهی‌های معوقه به آدرس اعلام شده مراجعه نمایند‌.

     با عنایت به راه‌اندازی سامانه یکپارچه خدمات رفاهی دانشجویان به آدرس http://refah.swf.ir، تمامی دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری  ورودی 1399 تاکنون، و مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1401 تاکنون، لازم است جهت ثبت نام خوابگاه ترم جاری و پرداخت اجاره بهاء و بدهی‌های معوقه به آدرس اعلام شده مراجعه نمایند‌.
  در همین راستا دانشجویان جهت ورود به سامانه، به روش زیر اقدام نمایند:
1- در صورتی که برای اولین بار می‌خواهید وارد سامانه شوید از کلید (ورود از پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی) استفاده نمایید. لازم به ذکر است جهت ثبت نام در سامانه صندوق رفاه دانشجویان می‌بایست شماره حساب و شبا بانک تجارت به نام خودشان داشته باشند.
2- دانشجویان ورودی 1402 مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ابتدا می‌بایست مقطع قبلی خود را در سامانه صندوق رفاه تسویه نموده و سپس اقدام به ایجاد مقطع جدید نمایند. 
3- پس از ورود به سامانه در صورت داشتن بدهی، ابتدا معوقات خود را تسویه نموده، سپس از منوی خوابگاه کلید درخواست خوابگاه و اقامت جدید را زده تا ثبت نام ترم جاری انجام گردد.
4- پس از ثبت درخواست و تأیید کارشناس مربوطه، فرصت پرداخت اجاره بهاء ترم جاری با تخفیف 10 درصدی، تا 15 فروردین 1403 می‌باشد. 
5- طبق قوانین صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت اجاره بهاء در ابتدای هر نیم‌سال تحصیلی الزامی می‌باشد و برای اسکان نیم‌سال تحصیلی آتی و شرکت در لیست‌گیری و انتخاب اتاق سال آینده، پرداخت اجاره بهای هر دو نیمسال تحصیلی الزامی می‌باشد.

 

فایل اطلاعیه