آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

پرداخت هزینه اجاره بهاء ساکنین خوابگاه شادمان در سامانه سپاد

چهارشنبه، 9 اسفند 1402

اطلاعیه 33: براساس بخشنامه‌های صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان خوابگاهی ملزم به پرداخت اجاره بهاء خوابگاه هر نیمسال تحصیلی در ابتدای همان نیمسال می‌باشند.

قابل توجه ساکنین محترم خوابگاه شادمان

براساس بخشنامه‌های صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان خوابگاهی ملزم به پرداخت اجاره بهاء خوابگاه هر نیمسال تحصیلی در ابتدای همان نیمسال می‌باشند. 
با توجه به استیجاری بودن خوابگاه شادمان، دانشجویان خوابگاهی می‌توانند با مراجعه به سامانه سپاد epay.stu.sharif.ir نسبت به پرداخت اینترنتی اجاره بهاء نیمسال دوم 03-1402 اقدام نمایند. لازم است دانشجویان محترم پس از پرداخت اینترنتی جهت ثبت و تأیید پرداخت در سامانه اسکان، به سرپرست خوابگاه مراجعه  نمایند.
لازم به ذکر است جهت شرکت در لیست‌گیری و انتخاب اتاق سال آینده، پرداخت اجاره ‌بهای هر دو نیمسال تحصیلی الزامی و همچنین فرصت پرداخت اجاره بهاء ترم جاری با تخفیف 10 درصدی تا پایان اسفند ماه 1402 فراهم می‌باشد.
 

فایل اطلاعیه