آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

هزینه و شرایط میهمان در سال 1403

دوشنبه، 3 ارديبهشت 1403

اطلاعیه 3: هر فرد میهمان (بستگان درجه یک و دانشجویان شریفی شاغل به تحصیل)، حداکثر تا 2 شب در ماه و با هزینه مشخص در جدول پیوست می تواند در صورت داشتن میزبان در اتاق ایشان میهمان گردد.

به اطلاع دانشجویان محترم ساکن در خوابگاه‌ها می‌رساند هزینه میهمان برای هر شب تا پایان سال 1403 به شرح ذیل می‌باشد.

پرداخت هزینه با میهمان می‌باشد و در صورت اعلام قبلی و تعهد میزبان هزینه با میهمان محاسبه نمی‌گردد.
تذکر1: مبلغ پرداختی را میهمان یا میزبان می‌تواند توسط دستگاه‌های pos موجود در خوابگاه‌ها، پرداخت نموده و رسید آن را ارائه نماید و از هرگونه پرداخت نقدی اجتناب گردد.
تذکر2: دانشجویان شریفی ساکن خوابگاه‌ها که قصد میهمان شدن در خوابگاه دیگر را دارند پس از هماهنگی با نگهبانی خوابگاه و ارائه کارت خوابگاه محل سکونت، می‌توانند بدون پرداخت هزینه حداکثر تا 2 شب در ماه، میهمان شوند.
تذکر 3: در صورت اعلام محدودیت پذیرش میهمان از سوی حراست دانشگاه (موارد خاص)، شرایط پذیرش میهمان تا پایان زمان اعلام شده از سوی آن مجموعه، قابل اجرا نمی‌باشد.

 

فایل اطلاعیه