آیا نسبت به انجام این عملیات اطمینان دارید؟

انجام سمپاشی در خوابگاه های شهیدحیدرتاش و شهید رضایی

یکشنبه، 4 تير 1396

اطلاعیه 13: سمپاشی خوابگاه های شهید حیدرتاش و شهید رضایی روز جمعه مورخ 96/04/16 ساعت 9 صبح می باشد.

 به اطلاع ساکنین محترم می رساند سم پاشی خوابگاه های شهید حیدرتاش و شهید رضایی روز جمعه مورخ 96/04/16 ساعت 9 صبح می باشد.

دریافت اطلاعیه