آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

برقراری سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه های طرشت 2 و شهید شوریده

سه‌شنبه، 30 آبان 1396

اطلاعیه 34: جهت امنیت و آسایش بیشتر دانشجویان محترم خوابگاه طرشت2 و شهید شوریده، سرویس ایاب و ذهاب از ساعت 17:30 الی 20:30 به فاصله هر نیم ساعت یکبار از دانشگاه به خوابگاه و بالعکس برقرار می باشد.

با توجه به برقراری سرویس ایاب و ذهاب از ساعت 17:30 الی 20:30 از دانشگاه به خوابگاه (هر نیم ساعت یکبار)، توصیه می ­شود دانشجویان گرامی جهت امنیت و آسایش بیشتر از سرویس فوق استفاده نمایند و در صورت عدم استفاده از سرویس، در مسیر تردد از دانشگاه به خوابگاه و بالعکس، در صورت مواجهه با هرگونه مزاحمت، موضوع را به دفتر سرپرستی خوابگاه گزارش نمایند.

 

فایل اطلاعیه