آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

حذف تخفیف هزینه اجاره بهاء بعد از پایان 90 روز از شروع ترم

یکشنبه، 3 دي 1396

اطلاعیه 35: براساس بخشنامه های صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، در صورت عدم واریز اجاره بهاء تا 90 روز از شروع ترم، مشمول حذف تخفیف نقدی و پس از پایان ترم مشمول پرداخت جریمه تأخیر هم خواهند شد.

    براساس بخشنامه های صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان خوابگاهی ملزم به پرداخت اجاره بهاء خوابگاه هر نیمسال تحصیلی در ابتدای همان نیمسال می باشند. در صورت عدم واریز اجاره بهاء تا 90 روز از شروع ترم، مشمول حذف تخفیف نقدی و پس از پایان ترم مشمول پرداخت جریمه تأخیر هم خواهند شد. 
    در همین راستا دانشجویان خوابگاهی می توانند با مراجعه به سامانه صندوق رفاه www.swf.ir نسبت به پرداخت اینترنتی اجاره بهاء نیمسال اول97-96 اقدام نمایند. (امکان پرینت فیش از سامانه و پرداخت حضوری در شعب بانک تجارت نیز مقدور میباشد.) 
    لازم است دانشجویان محترم پس از پرداخت اینترنتی و یا از طریق بانک به سرپرست خوابگاه جهت نصب برچسب و تمدید کارت خوابگاه مراجعه  نمایند. 


                                                        
 

فایل اطلاعیه